Hemofiliayhdistys Verenvuototaudit Ajankohtaista Julkaisut Yhteystiedot

Suomen Hemofilayhdistys ry.

Suomen Hemofiliayhdistys (SHY) on voittoa tavoittelematon potilasyhdistys Suomessa asuville A- ja B-hemofiliaa, von Willebrandin tautia ja muita harvinaisia verenvuototauteja sairastaville. Jäsenistöömme kuuluu potilaita, heidän perheenjäseniään ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Vaikutamme koko Suomessa. SHY:n toimitilat ovat Helsingissä. Yhdistyksellämme on noin 700 jäsentä. Yhdistyksemme on perustettu 1969 ja on maailman hemofiliajärjestön (World Federation of Hemophilia) jäsen.

SHY tarjoaa kattavasti palveluja jäsenilleen: tapaamisia, uutiskirjeen, julkaisuja, tiedonjakoa, koulutusta ja järjestämme kuntoutusta, kesäleirejä ja aktivointipäiviä. Tavoitteenamme on kaikin tavoin parantaa verenvuototautien hoitoa Suomessa ja auttaa jäseniämme hallitsemaan sairauttaan. Teemme yhteistyötä muiden maiden hemofiliajärjestöjen kanssa ja osallistumme kansainvälisiin verenvuototauteja koskeviin tapaamisiin ja kongresseihin.


      © Suomen Hemofilayhdistys 2016