Hemofiliayhdistys Verenvuototaudit Ajankohtaista Julkaisut Yhteystiedot

Tarkemmin verenvuototaudeista voit lukea Suomen Hemofiliayhdistyksen vuonna 2006 julkaisemasta oppaasta "Verenvuototaudit - Tietopaketti potilaille". Voit tilata oppaan yhdistyksen toimistolta tai ladata sen alla olevasta linkistä. Lataus verkosta ilmaiseksi sallittu omaan käyttöön.

Tietopaketti potilaille
Suomen Hemofiliayhdistyksen julkaisuja

Verenvuototaudit - Kunto-opas (2014)
Opas verenvuototautia sairastavan fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä erilaisten apuvälineiden ja fysikaalisten hoitojen käyttämisestä. Kuno-oppaan edellinen versio julkaistiin vuonna 1994.

Verenvuototaudit - tietopaketti potilaille (2006)
Kattavin suomenkielinen verenvuototauteja ja niiden hoitoa sekä sosiaalisia kysymyksiä käsittelevä tietolähde. Kirjoittajina 27 eri alojen asiantuntijaa. ISBN 952-5457-10-9.

Vuototaudit ja raskaus
Tietopaketti von Willebrandin tautia sairastaville naisille sekä A- ja B- hemofilian kantajille.

Tiiviste-lehti
Tiiviste-lehti on hemofiliayhdistyksen jäsenlehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa.

Aineistopäivät 2018
Tiiviste 1/2018 aineistopäivä 19.1.2018
Tiiviste 2/2018 aineistopäivä 20.4.2018
Tiiviste 3/2018 aineistopäivä 17.8.2018
Tiiviste 4/2018 aineistopäivä 9.11.2018

Vesseli - lasten hemofiliakirja
Lapsille alle kouluikäisistä aina lukutaitoisiin saakka tarkoitettu luku- ja katselukirja, jossa kerrotaan Vesselin ja hänen perheensä arkipäivästä.

Yhdistysesite
Yhdistyksestä perustiedot sisältävä esite suomeksi ja englanniksi.      © Suomen Hemofilayhdistys 2016